ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជា បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​មានការ​រៀបចំ​កិច្ច​ពិគ្រោះ​យោបល់​ទ្វេភាគី​លើក​ទី​១ នៅ​ភ្នំពេញ ឬ​ព្រុ​ច​សែ​ល បន្ទាប់ពី​វិបត្តិ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN