កម្ពុជា​ប្រារព្ធ​ពិធី​រាប់​ថយក្រោយ​១០០០​ថ្ងៃ ឆ្ពោះទៅស៊ី​ហ្គេមលើក​ទី​៣២ ឆ្នាំ​២០២៣ – CEN