កូនច្បង​អតីត​មេដឹកនាំ​គុយបា ធ្វើអត្តឃាត ដោយសារ​បញ្ហា​ផ្លូវចិត្ត​ធ្ងន់ធ្ងរ​ – CEN