ថ្ងៃនេះ រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ចំនួន​៣​នាក់​មកពី​ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន និង​អ្នកជំងឺ​ម្នាក់​ព្យាបាល​ជាសះស្បើយ​ – CEN