រំភើប​ជំនួស​! ព្រោះតែ​បារម្ភ​ពី​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត និង​សតិអារម្មណ៍​ក្មួយ​ស្រី​ដែល​ត្រូវគេ​យក​កាំបិត​ឆូត​មុខ ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ បានធ្វើ​រឿងនេះ​មួយទៀត​ហើយ​… – CEN