អា​មេ​រិច​ដាក់ទណ្ឌកម្ម និង​បង្កក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​មេដឹកនាំ​ហុងកុង Carrie Lam និង​មន្ត្រី ១០​នាក់​ទៀត​ – CEN