ក្តៅៗ​! ពេលនេះ ម្ចាស់​ចម្ការ​២​នាក់​ប្តី​ព្រ​ពន្ធ ដែល​ចាប់​ស្ត្រី​ដែល​លួច​កាច់​មែក​សាវ​ម៉ៅ​ខ្លួន បាន​ចេញមុខ​បកស្រាយ ស្តាប់​ហើយ​ភ្លឺភ្នែក​…. (​វីដេអូ​) – CEN