ទឹកភ្លៀង​ធ្លាក់​យ៉ាងគំហុក ហូរ​កាត់ផ្តាច់​ផ្លូវ​ទៅ​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​ទេសចរណ៍​ថ្ម​ក្រាល ក្នុងស្រុក​ទឹកផុស​ – CEN