ល្បិច​ថ្មី​! ឃើញ​លេខ​ប្លែកៗ តេ​ទូរស័ព្ទ​មក​សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​! ព្រោះថា​ចុងក្រោយ លួច​វេ​លុយ​ពី​កុង​ធនាគារ តាមរយៈ E Cas អស់​លុយ​ដោយ​ពុំ​ដឹងខ្លួន (​វីដេអូ​) – CEN