ដំឡើង​ឧបករណ៍​ការពារ​រន្ទះ​បាញ់ នៅតាម​រមណីយដ្ឋាន​សំខាន់ៗ ក្នុង​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដើម្បី​សុខ​សុវត្ថិភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ភ្ញៀវទេសចរ​ – CEN