ខឹង​តាម​សុំ​ស្នេហ៍​អ្នកគ្រូ​ពេទ្យ​មិន​ព្រម​ស្រឡាញ់​ខ្លួន​វិញ ដេញ​វាយ​មួយ​ឈ្នះ​ដៃ ឲ្យ​រាងចាល​ម្តង , នគរបាល​ប៉ុស្តិ៍​រដ្ឋបាល​ឃុំ​កំពង់ត្រាច ចាប់​ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ – CEN