យុវជន​ម្នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​អក​ហ្សឺ ទៅ​ប៉ះ​ជាមួយនឹង​កុងតឺន័រ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ដួល​បោក​ក្បាល​នឹង​ថ្នល់​ស្លាប់​ខ្លួនឯង​ – CEN