នៅថ្ងៃនេះ រក​ឃើញករណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី​ចំនួន ០២​នាក់ និង​អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន ០២​នាក់​ – CEN