រកឃើញ​ជនជាតិ​ចិន ២២​នាក់ ស្នាក់នៅ​ខុសច្បាប់​នៅ​សណ្ឋាគារ​មណ្ឌលគិរី និង​កំ​ព្យូ​ទ័​រ ទូរស័ព្ទ​ជិត​២០០​គ្រឿង​ – CEN