សម្តេច​តេ​ជោ ស្នើឱ្យ​ប្រមុខ​ដឹកនាំ​ទាំងអស់​រួមគ្នា​សំដែង​នូវ​សុច្ឆន្ទៈ និង​ការ​ទទួលខុស ត្រូវ​ខ្ពស់ ដើម្បី​ឆ្លើយតប​ចំពោះ​បញ្ហា​ប្រឈម​ជាស​កល​នេះ​ – CEN