ក្រសួង​សាធារណការ ផ្អាក​ការផ្ដល់​សេវាសាធារណៈ​វិស័យ​ដឹកជញ្ជូន​ផ្លូវគោក ក្នុង​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​ការងារ​៥​ថ្ងៃ​ – CEN