​មែន​ស៊ី​ធី ទម្លាក់ រៀល នៅ​វគ្គ​១៦​ក្រុម​ចុងក្រោយ​ – CEN