ទីបំផុត​! ជនល្មើស​បាញ់ប្រហារ នៅក្នុង​កាស៊ីណូ​រ៉ា​ម៉ា​៣​នៅ​ប្រទេស​ថៃ បណ្តាល​ឲ្យ​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ម្នាក់​ស្លាប់ ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ហើយ ដោយមាន​ប្រវត្តិ​មិនធម្មតា​ទេ គឺ​ធ្លាប់​…. – CEN