សម្តេច​ពិជ័យ​សេនា អំពាវនាវ​ដល់​កងទ័ព បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ ថែទាំ​សុខភាព​ឱ្យបាន​ល្អ កុំឱ្យ​ឆ្លង​ជំងឺ​ផ្សេងៗ ក្នុង​រដូវវស្សា​នេះ​ – CEN