ម្ចាស់​កាសែត​ហុងកុង​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល និង​ជា​អ្នក​រិះគន់​រដ្ឋាភិបាល​ប៉េកាំង ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ក្រោម​ច្បាប់​សន្តិសុខ​ជាតិ​ – CEN