ផលិតផល​ត្រី ផលិតផល​ស្វាយ កំពុង​ត្រូវការ​ទីផ្សារ​នាំចេញ ក្រុមហ៊ុន​ចិន នឹង​នាំ​ចេញ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ចិន ១០​ម៉ឺន​តោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ – CEN