អង់គ្លេស អា​មេ​រិច និង​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ជំរុញ​ឲ្យ​ហុងកុង​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ឲ្យ​បាន​ឆាប់​ – CEN