រថយន្ត​ហ្វ​រ​ន័​រ បើក​បុក​រះ​រថយន្ត​១​គ្រឿង​ទៀត និង​បន្ត​ប៉ះ​ម៉ូតូ ចំនួន​២ គ្រឿង​រង​របស់ខ្លួន​ម្នាក់​ – CEN