ឆ្នាំនេះ កម្ពុជា​ផលិត​អំបិល​បាន​ជាង ៨​ម៉ឺន​តោន ច្រើនជាង​បណ្តា​ឆ្នាំមុនៗ​ – CEN