ក្រសួង​អប់រំ​និង​សមាគម​គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា រៀបចំដំណើរ​ការប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០ – CEN