សូម​ចូលរួម​គោរព​ច្បាប់​ចរាណ៍​ផ្លូវគោក រាល់ពេល​ធ្វើដំណើរ នៅលើ​ដងផ្លូវ​ជានិច្ច ក្នុងអំឡុង​ឱកាស​សង​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​ការងារ​ – CEN