ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១២ ដល់ទី ១៨​សីហា កម្ពុជា ទទួលរង​នូវ​ឥទ្ធិពល​ពី​ជ្រលង​សម្ពាធ​ទាប និង​ខ្យល់មូសុង​និរតី បង្កឱ្យមាន ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ នៅ​តំបន់​វាលទំនាប​កណ្ដាល – CEN