មន្ទីរ​សាធារណការ​ដឹកជញ្ជូន​ភ្នំពេញ​៖ ហេតុអ្វី​បានជា​មានការ​ជន់​លិច​ដោយ​ទឹកភ្លៀង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​? – CEN