មុខសញ្ញា​ម្នាក់ លួចយកកាំភ្លើងខ្លី​K59ពីគេបានហើយ យកទៅលក់ ត្រូវនគរបាល​ឃាត់ខ្លួន​ បញ្ជូនឡើងតុលាការ​ – CEN