លោក​ឧត្ដមសេនីយ៍​ម្នាក់​ស្រវឹង​ស្រឿងៗ សុំ​ស្នេហ៍​ម្ចាស់​ហាង​មិនបាន ឈានដល់​ទាស់សំដី​គ្នា ជាមួយ​ម្ចាស់​ហាង​វិមាន​ព្រិល ដក​កាំភ្លើង​គំរាម​បាញ់ ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN