មាន​ជនខិលខូច​បន្លំ​ខ្លួន ជាម​ន្ត្រី ដើរ​ឆបោក​លុយ​បង់​សំរាម ពី​អតិថិជន – CEN