ញូ​វ​ហ្សឺ​ឡែ​នរក​ឃើញ​ករណី COVID-19 លើកដំបូង បន្ទាប់ពី​គ្មាន​ការឆ្លង​អស់​រយៈពេល​ជាង ១០០​ថ្ងៃ​ – CEN