ចង់​គាំង​! ល្បី Rose ថា​ឲ្យ​មីង​ម្នាក់​អត់​ស្គាល់​ខ្លួន ដូច​អត់​ស្គាល់​វិមានឯករាជ្យ ក្រដាស 10$ និង 20$ អ៊ីចឹង ស្រាប់តែ​ពេល​សម្ភាសន៍​ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រប់គ្នា​ចង់​លើស​ជាតិ​ស្ករ ព្រោះ​អួត​សុទ្ធតែ​… (​វីដេអូ​) – CEN