ក្រសួង​រ៉ែ​និង​ថាមពល ចេញប្រកាស ពីបទ​ប្បញ្ញត្តិ​បច្ចេកទេស​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ស្តុក​ហ្គាស និង​ប្រេងរំអិល ក្នុង​កំប៉ុង និង​ធុង ដើម្បី​លក់​ – CEN