ត្រួតពិនិត្យ​កន្លែង​ទិញ​លក់​សត្វ​ឆ្កែ​នៅក្នុង​ស្រុក​បន្ទាយស្រី និង​ជា​កន្លែង​ដែល​ទិញ​លក់​ធំជាងគេ នៅក្នុង​ខេត្តសៀមរាប​ – CEN