ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុ​ជា ជំរុញ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរខេត្ត​ស្វាយរៀង បន្ត​ចាត់វិធានការ​ឆ្លើយតប ឱ្យបាន​ទាន់ពេលវេលា និង​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN