ម្ចាស់កា​រ៉ា​ស​សាំង​១​កន្លែង​គិតតែ​ផលចំណេញ​មិន​គិត​ហានិភ័យ លក់​ប្រេងឥន្ធនៈ​មិន​ស្កប់​ឥឡូវ​ថែម​ដាក់​ធុង​ហ្គាស​ទៀត​ចំ​កណ្ដាល​ប្រជុំជន​នៃ​ក្រុង​សិរីសោភ័ណ – CEN