អាណិត​ខ្លោចចិត្ត​! ពេល​ដឹងថា បុរស​ដែលរ​សាត់អណ្តែត​កណ្តាល​សមុទ្រ​តែឯង ដោយសារ​ផ្ទុះ​ហ្គាស​លិច​ទូក​នៅ​ថៃ អាចមាន​ជីវិត​៤​ថ្ងៃ ដោយ​បង្ខំចិត្ត​ផឹកទឹក​ប្រៃ​យ៉ាង​វេទនា និង​ត្រូវ​ត្រី​ស៊ី​… (​វីដេអូ​) – CEN