រថភ្លើង​រត់​ធ្លាក់​ផ្លូវ​នៅ​ស្កុ​តឡែ​ន ផ្តាច់ជីវិត​មនុស្ស ៣​នាក់ និង​របួស​ជាច្រើន​នាក់​ – CEN