ក្រសួង​ប្រគល់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥១ ប្រវែង​៣៧,៩៥​គីឡូម៉ែត្រ ទៅឱ្យ​មន្ទីរ​សាធារណការ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បី​ជួលជុល​ថែទាំ​ផ្លូវ​នេះ​ឱ្យ​បានល្អ និង​ប្រើប្រាស់​ជាប់​បានយូរ​អង្វែង​ – CEN