អុញ​នុះ​! ចែ កា បង្ហាញ​ភស្តុតាង​ស្តែងៗ Rose ខ្ចីលុយ​ជនបរទេស​ម្នាក់​ពិតមែន តែ​បាន Block មិន​ព្រម​សង (​វីដេអូ​) – CEN