មន្ត្រី​យោធា​ពីរ​នាក់​ឈ្លក់ទឹក​ស្លាប់​ក្នុង​រថយន្ត រីឯ​បីនាក់​ទៀត​រួចផុតជីវិត ពេល​បើករថយន្ត​ឆ្លង​ទឹក​កំពុង​ហូរ​លិច​ចូលក្នុង​ទឹក​ – CEN