កម្លាំង​នគរបាល​ផ្នែក​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ចុះ​កាប់បំផ្លាញ​ដើម​កញ្ឆា​ស្រស់ ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​លួច​ដាំ​ – CEN