កូរ៉េខាងត្បូង​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង COVID-19 ក្នុងស្រុក​ច្រើន​បំផុត គិត​ត្រឹម​បំណាច់​ខែមីនា​មក​ – CEN