ប្រធានាធិបតី​ពូ​ទីន​បានបង្ហាញ ពី​ផែនការ ប្រសិន​បើ​លោក​ពុំ​ជាប់​ឆ្នោត​ជា​ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី​ទេ​! – CEN