ដល់ក​! ខ្ទើយ​ម្នាក់​ត្រូវ​ប្រុស​ស្នេហ៍​ស្គាល់គ្នា​តាម MiChat វាយ​ហើយ​ប្លន់​ទៀត បន្ទាប់ពី​រកឃើញថា មិនមែនជា​ស្រី​ពិត​… – CEN