ប្រទេស​រុស្ស៊ី បាន​នាំយក​យន្តហោះ​ប្រយុទ្ធ​ទៅ​កោះ ដែល​មាន​ជម្លោះ នៅក្បែរ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ – CEN