ថ្ងៃនេះ អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន​៤​នាក់ ត្រូវ​ព្យាបាល​ជាសះស្បើយ​ – CEN