ស្នើ​ឲ្យ​ពិនិត្យ​ស្ត្រី​ម្នាក់​ពិការ​ជើង​ខាងឆ្វេង​ដើរ​ដោយ​ឈើច្រត់​ចូលក្នុង​ការតវ៉ា​មុខ​តុលាការ តើ​ស្ត្រី​រូបនោះ​ពិការ​មែនទែន​ឬក៏​ក្លែង​ធ្វើជា​ពិការ​ – CEN