ជន​ចំណាកស្រុក​ជិត ១០០​នាក់ ​លង់ទឹក​ស្លាប់ នៅ​សមុទ្រ​លី​ប៊ី​ – CEN